Publiskojamie dokumenti

PUBLISKOJAMIE DOKUMENTI

Pamatdokumenti

Statūti

Struktūra

Atalgojuma politika

Īpašuma struktūra: visas SIA “KULDĪGAS ŪDENS” kapitāla daļas pieder Kuldīgas novada pašvaldībai.

Ziedojumi: SIA “KULDĪGAS ŪDENS” nav saņēmis un veicis ziedojumus vai dāvinājumus.