Energopārvaldības standarts ISO 50001

 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” viena no prioritātēm ir efektīva resursu izmantošana un videi draudzīga darbība. Lai uzlabotu energoefektivitātes rādītājus, uzņēmums pieņēma lēmumu ieviest energopārvaldības sistēmas standartu ISO 50001. Šis sertifikāts uzņēmuma ir kopš 2018. gada un šobrīd ir notikusi pārsertifikācija pēc jaunā standarta. 

Energoefektivitāte ir būtisks rādītājs katram mūsdienīgam uzņēmumam, ietaupītā enerģija nozīmē ne tikai ieguvumu, ko dod ietaupītās izmaksas, bet tas ir arī veids, kā lielie uzņēmumi var darboties videi draudzīgāk.

ISO 50001 energopārvaldības standarts sevī ietver lietošanas un prasību norādījumus, kas palīdz izveidot un uzturēt energopārvaldības sistēmu iestādes, neatkarīgi no to darbības jomas. Ieviešot energopārvaldības standartu, uzņēmumam veidojas labāka izpratne par enerģijas patēriņu, tā monitoringu un patēriņa prognozēšanu nākotnē, tas nozīmē, ka uzņēmums var plānot patēriņu un rast iespēju ietaupīt enerģiju.

SIA „KULDĪGAS ŪDENS”, ieviešot uzņēmumā minēto standartu, nodrošina to, ka mērķtiecīgi tiek sasniegti aizvien labāki rādītāji energopatēriņam un tiek nodrošināta energoresursu izmantošanas uzlabojumi. Samazinot patērētās enerģijas daudzumu, uzņēmums darbojas videi vēl draudzīgāk.