Asenizācijas pakalpojumsAsenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330,  vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ir izsniegta atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. LI-10-AP-0037/1683.

Lai saņemtu pakalpojumu fiziskām vai juridiskām personām ir jānoslēdz līgums ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu, saskaņā ar 2012. gada 30. augusta Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/18 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā”.

Topošajiem klientiem ir jāierodas SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā ar šādiem dokumentiem:

1. Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments. Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.

2. Īpašuma apliecinošu dokuments (piem. zemesgrāmatas apliecība).

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 9,87 2,07 11,94
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,86 0,18 1,04
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 5,94 1,25 7,19

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam jāmaksā puse no ceļa izdevumiem.

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts ārpus attiecīgā datuma, klientam jāmaksā par ceļa izdevumiem pilnā apmērā.

Asenizācijas grafiks:

Janvāris 

03.01.2023. Alsungas pagasts;
10.01.2023. Laidu un Snēpeles pagasts;
17.01.2023. Kabiles pagasts;
24.01.2023. Rumbas un Pelču pagasts;
31.01.2023. Rendas pagasts.

Februāris       

07.02.2023. Vārmes pagasts;
14.02.2023. Ēdoles un Kurmāles pagasts;
21.02.2023. Turlavas un Padures pagasts;
28.02.2023. Īvandes pagasts.

Marts  

07.03.2023. Gudenieku pagasts;
14.03.2023. Vārmes pagasts;
21.03.2023. Kabiles pagasts;
28.03.2023. Padures pagasts.

Aprīlis   

04.04.2023. Laidu un Snēpeles pagasts;
11.04.2023. Alsungas pagasts;
18.04.2023. Rumbas un Pelču pagasts;
25.04.2023. Īvandes pagasts.

Novada iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas https://udens.kuldiga.lv/novada-iedzivotajiem-ir-jaregistre-decentralizetas-kanalizacijas-sistemas/