Asenizācijas pakalpojumsAsenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Lai saņemtu pakalpojumu fiziskām vai juridiskām personām ir jānoslēdz līgums ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu, saskaņā ar 2012.gada 30.augusta Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/18 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā” un Nr. 10/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā”.

Līgumu var noslēgt, ierodoties personīgi SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, Ventspils ielā 15, Kuldīgā, vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot nepieciešamo informāciju uz e-pastu: kuldigas.udens@kuldiga.lv.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments. Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.

2. Īpašuma apliecinošu dokuments (piem. zemesgrāmatas apliecība).

Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 10/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā” paredz decentralizēto kanalizāciju īpašniekiem ir jāreģistrē savas notekūdeņu sistēmas (sadzīves notekūdeņus, “izvedamās bedres”). SIA „KULDĪGAS ŪDENS” piedāvā to darīt klātienē, uzņēmuma birojā Ventspils ielā 15, vai aizpildot veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi kuldigas.udens@kuldiga.lv. Veidlapa pieejama SIA „KULDĪGAS ŪDENS” mājaslapā – https://udens.kuldiga.lv/iesniegumi/.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 10,78 2,26 13,04
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,86 0,18 1,04

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam jāmaksā puse no ceļa izdevumiem.

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts ārpus attiecīgā datuma, klientam jāmaksā par ceļa izdevumiem pilnā apmērā.

Asenizācijas grafiks:

APRĪLIS

02.04.2024. LAIDU un SNĒPELES pagasts;
09.04.2024. KABILES pagasts;
16.04.2024. TURLAVAS un KURMĀLES  pagasts;
23.04.2024. PADURES un ALSUNGAS pagasts;
30.04.2024. VĀRMES pagasts.

MAIJS

07.05.2024. RENDAS pagasts.
14.05.2024. KABILES pagasts.
21.05.2024. ĪVANDES un ĒDOLES pagasts.
28.05.2024. ALSUNGAS pagasts.

JŪNIJS

04.06.2024. PADURES pagasts.
11.06.2024. GUDENIEKU pagasts.
18.06.2024. TURLAVAS un LAIDU pagasts.
25.06.2024. RUMBAS un PELČU pagasts.

JŪLIJS

02.07.2024. KURMĀLES un SNĒPELES pagasts.
09.07.2024. KABILES pagasts.
16.07.2024. ALSUNGAS pagasts.
23.07.2024. VĀRMES pagasts.
30.07.2024. RENDAS pagasts.

AUGUSTS

06.08.2024. PADURES  un PELČU pagasts.
13.08.2024. ĪVANDES pagasts.
20.08.2024. TURLAVAS un LAIDU pagasts.
27.08.2024. ALSUNGAS pagasts.

Novada iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas https://udens.kuldiga.lv/novada-iedzivotajiem-ir-jaregistre-decentralizetas-kanalizacijas-sistemas/