Asenizācijas pakalpojumsAsenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330,  vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ir izsniegta atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. LI-10-AP-0037/1683.

Lai saņemtu pakalpojumu fiziskām vai juridiskām personām ir jānoslēdz līgums ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu, saskaņā ar 2012. gada 30. augusta Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/18 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā”.

Topošajiem klientiem ir jāierodas SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā ar šādiem dokumentiem:

1. Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments. Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.

2. Īpašuma apliecinošu dokuments (piem. zemesgrāmatas apliecība).

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā. Maksa par 1 m3 – 9,99 EUR (PVN iekļauts summā).

Asenizācijas grafiks:

Decembrī

• 15. decembrī Kabiles pagasts;
• 22. decembrī Ēdoles un Kurmāles pagasts;
• 29. decembrī Pelču un Rumbas pagasts.

Janvārī

• 5. janvārī Īvandes pagasts;
• 12. janvārī Rendas pagasts;
• 19. janvārī Padures pagasts;
• 26 janvārī Turlavas pagasts.

Februārī

• 2. februārī Vārmes pagasts;
• 9. februārī Gudenieku pagasts;
• 16. februārī Kabiles pagasts;
• 23. februārī Pelču un Rumbas pagasts.

Martā

• 2. martā Snēpeles un Laidu pagasts;
• 9. martā Ēdoles un Kurmāles pagasts;
• 16. martā Turlavas pagasts;
• 23. martā Rendas pagasts;
• 30. martā Īvandes pagasts.

Aprīlī

• 6. aprīlī Vārmes pagasts;
• 13. aprīlī Kabiles pagasts;
• 20. aprīlī Padures pagasts;
• 27. aprīlī Īvandes pagasts.

Novada iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas https://udens.kuldiga.lv/novada-iedzivotajiem-ir-jaregistre-decentralizetas-kanalizacijas-sistemas/