Asenizācijas pakalpojumsAsenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330,  vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ir izsniegta atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. LI-10-AP-0037/1683.

Lai saņemtu pakalpojumu fiziskām vai juridiskām personām ir jānoslēdz līgums ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu, saskaņā ar 2012. gada 30. augusta Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/18 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā”.

Topošajiem klientiem ir jāierodas SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā ar šādiem dokumentiem:

1. Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments. Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.

2. Īpašuma apliecinošu dokuments (piem. zemesgrāmatas apliecība).

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 8,29 1,74 10,03
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,85 0,18 1,03
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 4,86 1,02 5,88

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā. Maksa par 1 m3 – 11,01 EUR (PVN iekļauts summā).

Asenizācijas grafiks:

SEPTEMBRIS

06.09.2022. RENDAS pagasts;
13.09.2022. RUMBAS un PELČU pagasts;
20.09.2022. ĪVANDES pagasts;
27.09.2022. LAIDU un SNĒPLES pagasti.

OKTOBRIS

04.10.2022. ALSUNGAS un ĒDOLES pagasts;
11.10.2022. GUDENIEKU pagasts;
18.10.2022. PADURES pagasts;
25.10.2022. VĀRMES pagasts.

NOVEMBRIS

01.11.2022. TURLAVAS un KURMĀLES pagasts;
08.11.2022. KABILES pagasts;
15.11.2022. RENDAS pagasts;
22.11.2022. LAIDU un SNĒPELES pagasts;
29.11.2022. RUMBAS un PELČU pagasts.

DECEMBRIS

06.12.2022. ĪVANDES pagasts;
13.12.2022. GUDENIEKU pagasts;
20.12.2022. PADURES pagasts;
27.12.2022. VĀRMES pagasts.

Novada iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas https://udens.kuldiga.lv/novada-iedzivotajiem-ir-jaregistre-decentralizetas-kanalizacijas-sistemas/