Asenizācijas pakalpojumsAsenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330,  vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ir izsniegta atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. LI-10-AP-0037/1683.

Lai saņemtu pakalpojumu fiziskām vai juridiskām personām ir jānoslēdz līgums ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu, saskaņā ar 2012. gada 30. augusta Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/18 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā”.

Topošajiem klientiem ir jāierodas SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā ar šādiem dokumentiem:

1. Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments. Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.

2. Īpašuma apliecinošu dokuments (piem. zemesgrāmatas apliecība).

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā. Maksa par 1 m3 – 9,99 EUR (PVN iekļauts summā).

Asenizācijas grafiks:

Aprīlī

• 21. aprīlī Gudenieku pagasts;
• 28. aprīlī Kabiles pagasts.

Maijā

• 5. maijā Rendas pagasts;
• 12. maijā Vārmes pagasts;
• 19. maijā Kabiles pagasts;
• 26. maijā Turlavas pagasts.

Jūnijā

• 2. jūnijā Īvandes pagasts;
• 9. jūnijā Padures pagasts;
• 16. jūnijā Snēpeles un Laidu pagasts;
• 30. jūnijā Ēdoles un Kurmāles pagasts.

Jūlijā

• 7. jūlijā Pelču un Rumbas pagasts;
• 14. jūlijā Gudenieku pagasts;
• 21. jūlijā  Rendas pagasts;
• 28. jūlijā Turlavas pagasts.

Augustā

• 4. augustā Vārmes pagasts;
• 11. augustā Īvandes pagasts;
• 18. augustā Kabiles pagasts;
• 25. augustā Rendas pagasts.