TarifiMaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā:


Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku ciemā:

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas novada Ēdoles pagasta Ēdoles ciemā:

ūdensapgādes pakalpojums – 0.56 EUR /m3 (bez PVN);
kanalizācijas pakalpojums – 0.53 EUR /m3 (bez PVN).

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā:

• ūdensapgādes pakalpojums – 0.84 EUR /m3 (bez PVN);
• kanalizācijas pakalpojums – 0.74 EUR /m3 (bez PVN).


Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas novada Vilgāles pagasta Vilgāles ciemā:

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem:

• Gudenieku pagasta Basu ciemā un apdzīvotā vietā Mazruņģi;
• Īvandes pagastā;
• Pelču pagstā;
• Kabiles pagastā;
• Kurmāles pagasta Upīškalna ciemā;
• Laidu pagasta Laidu ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā un apdzīvotā vietā Baloži;
• Rendas pagastā;
• Padures pagasta Padures ciemā, Ķimales ciemā, Deksnes ciemā un apdzīvotā Vēgas;
• Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā;
• Turlavas pagastā;
• Vārmes pagastā.


Ja ūdens mērītāji nav uzstādīti, vai nav ievēroti verifikācijas termiņi, tad maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir šāda:

Dzīvokļos maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanu Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā aprēķināma atbilstoši labiekārtotības pakāpei.