Pakalpojumu cenasŪdens patēriņa skaitītāja uztādīšana (bez materiālu izmaksām):
Ūdens patēriņa skaitītāju skaits vienā adresē, gb : Cena, EUR PVN 21% Summa, EUR
1 41,10 8,63 49,73
2 60,53 12,71 73,24
Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa , plombēšana: 
Ūdens patēriņa skaitītāju (DN15 )skaits vienā adresē, gb.: Cena, EUR PVN 21% Summa, EUR
1 17,07 3,58 20,65
2 27,08 5,69 32,77
3 37,04 7,78 44,82
4 47,06 9,88 56,94
5 58,97 12,38 71,35
Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa (klienta ūdens patēriņa skaitītājs –  1 gb.) 11,97 2,51 14,48
Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa (klienta ūdens patēriņa skaitītājs,  vienā adresē 2 gb.) 16,88 3,54 20,42
Ūdens patēriņa skaitītāja (DN20) maiņa 21,19 4,45 25,64
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, plombes noņemšana 7,57 1,59 9,16
Soda nauda par plombes bojāšanu 35,00  – 35,00
Komercuzskaites  (SIA “KULDĪGAS ŪDENS” īpašums) mēraparāta maiņa 26,39 5,54 31,93
Soda nauda par komercuzskaites mēraparāta bojāšanu                150,00 0,00 150,00
Pieslēgšanās ūdensvadam un kanalizācijai
Nosaukums Cena, EUR PVN 21% Summa, EUR
Pirmreizējā pieslēgšanās ūdensvadam 8,54 1,79 10,33
Pirmreizējā pieslēgšanās kanalizācijai 8,54 1,79 10,33
Ūdens padeves pievienošana, atvienošana Kuldīgas pilsētā 15,79 3,32 19,11
Ūdens padeves pievienošana, atvienošana ārpus pilsētas 13,20 2,77 15,97
maksa par km 0,62 0,13 0,75
Pakalpojumu Kuldīgas pilsētā:
Nosaukums 1 adrese, EUR PVN 21% Summa, EUR
Avārijas dienesta izsaukums uz adresi (apsekošana) 15,13 3,18 18,31
Nosaukums Cena, stundā, EUR PVN 21% Summa, EUR
Ūdensvadu, kanalizācijas, krānu, dušu, izlietņu, vannu, sēdpodu u.c.remonts 30,26 6,35 36,61
Avārijas dienesta automašīnas Volkswagen Crafter JF2702 izmantošana 52,20 10,96 63,16
Avārijas dienesta automašīnas KO-504V (KAMAZ) AV8730 izmantošana 79,47 16,69 96,16
Kombinētās tīklu apkalpes, augstspiediena hidrodinamiskās mašīnas Mercedes Benz Actros 1832, HK8629 izmantošana 124,09 26,06 150,15
Automašīnas Mercedes Benz Atego  1224, KV8597 izmantošana 21,69 4,55 26,24
Automašīnas Volkswagen Crafter DOKA JU749 izmantošna 31,74 6,67 38,41
Pakalpojumi ārpus Kuldīgas pilsētas:
Nosaukums 1 adrese, EUR PVN 21% Summa, EUR
Avārijas dienesta izsaukums uz adresi (apsekošana) 13,78 2,89 16,67
maksa par km 0,62 0,13 0,75
Nosaukums Cena, stundā, EUR PVN 21% Summa, EUR
Ūdensvadu, kanalizācijas, krānu, dušu, izlietņu, vannu, sēdpodu u.c.remonts 27,55 5,79 33,34
maksa par km 0,62 0,13 0,75
Avārijas dienesta automašīnas Volkswagen Crafter JF2702 izmantošana 49,20 10,33 59,53
maksa par km 0,70 0,15 0,85
Avārijas dienesta automašīnas KO-504V (KAMAZ) AV8730 izmantošana 70,62 14,83 85,45
maksa par km 1,38 0,29 1,67
Kombinētās tīklu apkalpes, augstspiediena hidrodinamiskās mašīnas Mercedes Benz Actros 1832, HK8629 izmantošana 114,63 24,07 138,70
maksa par km 1,51 0,32 1,83
Automašīnas Mercedes Benz Atego  1224, KV8597 izmantošana 15,10 3,17 18,27
maksa par km 0,92 0,19 1,11
Automašīnas Volkswagen Crafter DOKA JU749 izmantošna 27,84 5,85 33,69
maksa par km 0,74 0,16 0,90
Cauruļvadu operatīvā TV inspekcija
Nosaukums Cena, stundā, EUR PVN 21% Summa, EUR
Cauruļvadi ar tīrīšanu
pilsētā 62,43 13,11 75,54
ārpus pilsētas 59,49 12,49 71,98
km 0,70 0,15 0,85
Cauruļvadi bez tīrīšanas
pilsētā 30,64 6,43 37,07
ārpus pilsētas 27,97 5,87 33,84
km 0,62 0,13 0,75
Asenizācijas pakalpojums EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1m3 8,29 1,74 10,03
ārpus pilsētas maksa par 1km 0,85 0,18 1,03
Maksa par asenizācijas pakalpojumu pagastos, ja pakalpojums tiek veikts grafika ietvaros (bez maksas par km) 9,10 1,91 11,01
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs,  1m3 4,86 1,02 5,88
Maksa par tiešo maksājumu papīra rēķina piegādi EUR PVN 21% Summa, EUR
Kuldīgas pilsētā, 1gb. 0,56 0,12 0,68
Kuldīgas novada pagastos, 1gb. 1,26 0,26 1,52
Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiešo maksājumu nodrošināšanu: EUR PVN 21% Summa, EUR
Rēķina sagatavošana (1 gb.) 1,79 0,38 2,17