KlientiemSabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ misija ir sniegt kvalitatīvu centralizētu ūdenssaimniecības pakalpojumu Kuldīgas pilsētas un Kuldīgas novada iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem saskaņā ar līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošināt, lai šie pakalpojumi ir efektīvi, rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.