Līguma noslēgšanaLai sāktu lietot ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus ir jānoslēdz līgums ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS”.

Topošajiem klientiem ir jāierodas Klientu apkalpošanas daļā Ventspils ielā 15, Kuldīgā ar šādiem dokumentiem:

Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments.
Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.
Fiziskām un juridiskām personām – īpašuma apliecinošs dokuments (zemesgrāmatas apliecība, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, pirkšanas un pārdošanas līgums, nomas līgums, īres līgums ar Kuldīgas novada pašvaldību).

Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums.

Līgumu var noslēgt arī parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot nepieciešamo informāciju uz e-pastu: udens.rekini@kuldiga.lv.

Klientu apkalpošanas daļas tālrunis: 63322358/29219047.