Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi

Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi

SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” informē, ka saistībā ar ūdensvada profilakses darbiem (dezinfekciju) iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi 2017. gada 21.  un 22. martā Kuldīgas novada pagastos.

21. martā profilakses darbi notiks:

9:00 – 11:00 Laidu pagasta Laidu ciemā;
11:15 – 11:45 Laidu pagasta Valtaiķu ciemā;
12:00 – 12:30 Laidu pagasta Vangas ciemā;
14:00 – 16:00 Turlavas pagasta Turlavas ciemā;
16:00 – 16:30 Turlavas pagasta Ķikuru ciemā.

22. martā profilakses darbi notiks:

11:00 – 11:30 Gudenieku pagasta Basu ciemā;
11:45 – 12:15 Gudenieku pagasta Mazruņģu ciemā;
13:30 – 14:00 Kurmāles pagasta Upīškalnā.