Informācija par tarifu izmaiņām

Informācija par tarifu izmaiņām

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” informē, ka no 2017. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā jauni tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas pilsētā un atsevišķos pagastos.

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2016. gada 17. novembra lēmumu Nr. 154, SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ tarifi Kuldīgas pilsētā un Kurmāles pagasta Priedaines ciemā no janvāra ir šādi:

par ūdensapgādes pakalpojumu – 1,04 EUR/m3 bez PVN;
par kanalizācijas pakalpojumu – 1,50 EUR/m3 bez PVN.

Basu ciemā, Gudenieku pagastā, Īvandes pagastā, Kabiles pagastā, Upīškalna ciemā, Kurmāles pagastā, Laidu ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā, Laidu pagastā, Deksnes ciemā, Ķimales ciemā, Padures ciemā, Padures pagastā, Rendas pagastā,  Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, Turlavas pagastā, Vārmes pagastā, Pelču pagastā:

par ūdensapgādes pakalpojumu – 1,04 EUR/m3 bez PVN;
par kanalizācijas pakalpojumu – 1,10 EUR/m3 bez PVN.

Tarifu izmaiņas Kuldīgas pilsētā un Kurmāles pagasta Priedaines ciemā ir saistītas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielināšanos, t.sk. elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu. Kuldīgas novada pagastos spēkā esošie tarifi nesedz pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS” 2016. gada 28. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Vairāk informācijas par tarifiem udens.kuldiga.lv/klientiem/tarifi/