Cenu aptauja Ūdensvada un kanalizācijas māju pieslēgumu būvniecība Kuldīgas pilsētā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju iepirkumam „Ūdensvada un kanalizācijas māju pieslēgumu būvniecība Kuldīgas pilsētā, 1. kārta”. (noslēgusies)

Cenu aptauja Ūdensvada un kanalizācijas māju pieslēgumu būvniecība Kuldīgas pilsētā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju iepirkumam „Ūdensvada un kanalizācijas māju pieslēgumu būvniecība Kuldīgas pilsētā, 1. kārta”. (noslēgusies)


Izsludināšanas datums:

Iepirkuma priekšmets:


 

 

Iesniegšanas termiņš:

Identifikācijas numurs:

Kontaktpersona:

 

 

Pielikumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri:

06.09.2021.

Ūdensvada un kanalizācijas māju pieslēgumu būvniecība Kuldīgas pilsētā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju iepirkumam „Ūdensvada un kanalizācijas māju pieslēgumu būvniecība Kuldīgas pilsētā, 1. kārta”.

 

16.09.2021. plkst. 13.00

CA 2021/02

Valdes priekšsēdētājs Andris Kļaviņš, tālr. 63320850, kuldigas.udens@kuldiga.lv

 

Uzaicinājums dalībai cenu aptaujā

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Pieslēgumadokumentācija – BIS-85346-2265
Pieslēgumadokumentācija – BIS-BL-230224-3011
Pieslēgumadokumentācija – BIS-BL-339218-4761
Pieslēgumadokumentācija – BIS-BL-344163-4623
Pieslēgumadokumentācija – BIS-BL-348204-4762
Pieslēgumadokumentācija – BIS-BL-390510-5017
Pieslēgumadokumentācija – BIS-BL-405953-5245

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

 

Piedāvājumu cenu aptaujai iesniegt līdz 2021. gada 16. septembrim plkst. 13.00. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” birojā Ventspils ielā 15, Kuldīgā. Darba dienās no 8.00 – 12.00 līdz 13.00 – 16.00 vai elektroniski kuldigas.udens@kuldiga.lv.