Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kuldīgas novadā

Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kuldīgas novadāAr Kuldīgas novada Domes lēmumu apstiprināti Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/5 ”Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novadā”.

Pašvaldībai ar saistošajiem noteikumiem nosaka kārtību, kādā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Kuldīgas novada teritorijā.

Saistošie noteikumi Nr.2017/5 ”Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts