KULDĪGAS ŪDENS ceļā uz energopārvaldības standartu ISO 50001

KULDĪGAS ŪDENS ceļā uz energopārvaldības standartu ISO 50001

 

 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” viena no prioritātēm ir efektīva resursu izmantošana un videi draudzīga darbība. Lai uzlabotu energoefektivitātes radītājus, uzņēmums ir pieņēmis lēmumu 2018. gadā ieviest energopārvaldības sistēmas standartu ISO 50001.

Energoefektivitāte ir būtisks rādītājs katram mūsdienīgam uzņēmumam, ietaupītā enerģija nozīmē ne tikai ieguvumu, ko dod ietaupītās izmaksas, bet tas ir arī veids, kā lielie uzņēmumi var darboties videi draudzīgāk.

ISO 50001 energopārvaldības standarts sevī ietver lietošanas un prasību norādījumus, kas palīdz izveidot un uzturēt energopārvaldības sistēmu iestādes, neatkarīgi no to darbības jomas. Ieviešot energopārvaldības standartu, uzņēmumam veidojas labāka izpratne par enerģijas patēriņu, tā monitoringu un patēriņa prognozēšanu nākotnē, tas nozīmē, ka uzņēmums var plānot patēriņu un rast iespēju ietaupīt enerģiju.

SIA „KULDĪGAS ŪDENS”, ieviešot uzņēmumā minēto standartu, nodrošinās to, ka mērķtiecīgi tiek sasniegti aizvien labāki rādītāji energopatēriņam un tiek nodrošināta energoresursu izmantošanas uzlabojumi. Samazinot patērētās enerģijas daudzumu, uzņēmums darbosies videi vēl draudzīgāk.

Eiropas Komisija 2012. gada 25. oktobrī ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, kuras mērķis ir samazināt dalībvalstu atkarību no enerģijas importa, ierobežot klimata pārmaiņas un veicināt energoefektīvas ekonomikas attīstību. Direktīva paredz virkni pasākumu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietaupot 20% no Eiropas Savienības primārās enerģijas patēriņa, kā arī panākot turpmākos uzlabojumus pēc 2020. gada. Tiesību normas, kas izriet no minētās direktīvas, ir pieņemtas Latvijas Republikas likumdošanā, 2016. gada 3. martā pieņemot Energoefektivitātes likumu. Tas nosaka prasību lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, arī SIA „KULDĪGAS ŪDENS”, ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu.