Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Janvārī

9. janvārī Vārmes pagastā;
• 16. janvārī Kabiles pagastā;
• 23. janvārī Turlavas pagastā;
• 30. janvārī Rendas pagastā.

Februārī

• 6. februārī Pelču pagastā;
13. februārī Gudenieku pagastā;
• 20. februārī Laidu pagastā;
27. februārī Rumbas pagastā.

Martā

• 6. martā Īvandes pagastā;
• 13. martā Vārmes pagastā;
20. martā Rendas pagastā;
• 27. martā Kabiles pagastā.

Aprīlī

• 3. aprīlī Turlavas pagastā;
• 10. aprīlī Gudenieku pagastā;
17. aprīlī Padures pagastā;
• 24.
aprīlī Vārmes pagastā.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25