Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi pagastos

Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi pagastos

 

 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” informē, ka saistībā ar ūdensvada profilakses darbiem (dezinfekciju) 14. un 15. septembrī iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi Kuldīgas novada pagastos.

14. septembrī:

 •  8.30 – 9.00 Gudenieku pagasta Mazruņģu ciemā.
 • 9:00 – 11:30 Gudenieku ciemā.
 • 11:30 – 12:00 Gudenieku pagasta Basu ciemā.
 • 13:00 – 13:30 Kurmāles pagasta Upīškalnā.
 • 13.30 – 14.15 Snēpelē.
 • 14:30 – 16:30 Kurmāles pagasts Vilgāles ciemā.

 

15. septembrī:

 • 9:00 – 11:00 Laidu ciemā.
 • 11:15 – 11:45 Laidu pagasta Valtaiķu ciemā.
 • 12:00 – 12:30 Laidu pagasta Sermītes ciemā.
 • 12.30 – 130.00 Laidu pagasta Vangas ciemā.
 • 14:00 – 16:00 Turlavas pagasta Turlavas ciemā.
 • 16:00 – 16:30 Turlavas pagasta Ķikuru ciemā.

 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” informēs pagastu iedzīvotājus, izliekot paziņojumus pie ziņojuma dēļa un veikala.