Asenizācijas grafiks oktobrī, novembrī un decembrī

Asenizācijas grafiks oktobrī, novembrī un decembrī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Oktobrī

• 6. oktobrī Rendas pagasts;
• 13. oktobrī Īvandes pagasts;
• 20. oktobrī Vārmes pagasts;
• 27. oktobrī Kabiles pagasts.

Novembrī

• 3. novembrī Padures pagasts;
• 10. novembrī Turlavas pagasts;
• 17. novembrī Gudenieku pagasts;
• 24. novembrī Rendas pagasts.

Decembrī

• 1. decembrī Laidu un Snēpeles pagasts;
• 8. decembrī Vārmes pagasts;
• 15. decembrī Kabiles pagasts;
• 22. decembrī Ēdoles un Kurmāles pagasts;
• 29. decembrī Pelču un Rumbas pagasts.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25