Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi pagastos

Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi pagastos

 

 

SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” informē, ka saistībā ar ūdensvada profilakses darbiem (dezinfekciju) 23. un 24. martā iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi Kuldīgas novada pagastos.

23. martā

8.30 – 9.00 Gudenieku pagasta Mazruņģu ciemā;
9.00 – 11.30 Gudenieku pagasta Gudenieku ciemā;
11.30 – 12.00 Gudenieku pagasta Basu ciemā;
13.00 – 13.30 Kurmāles pagasta Upīškalnā;
13.30 – 14.15 Snēpelē;
14.30 – 16.30 Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā.

24. martā

9.00 – 11.00 Laidu pagasta Laidu ciemā;
11.15 – 11.45 Laidu pagasta Valtaiķu ciemā;
12.00 – 12.30 Laidu pagasta Sermītes ciemā;
12.30 – 13.00 Laidu pagasta Vangas ciemā;
14.00 – 16.00 Turlavas pagasta Turlavas ciemā;
16.00 – 16.30 Turlavas pagasta Ķikuru ciemā.

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” informēs pagastu iedzīvotājus, izliekot paziņojumus pie ziņojuma dēļa un/vai veikala, kā arī informēs Snēpeles, Vilgāles, Laidu un Turlavas skolas ēdnīcas un Gudenieku sociālās aprūpes centru.