SIA "KULDĪGAS ŪDENS" uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji atbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām

SIA "KULDĪGAS ŪDENS" uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji atbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām

 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2022. gada 22. aprīlī veica ārpuskārtas mērīšanas līdzekļu metroloģiskās uzraudzības pārbaudi SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ūdens uzskaitei dzīvojamo ēku ūdensvadu ievados Vīgriežu ielā 3 un Ķelšu ielā 2A, Kuldīgā. Pārbaudes laikā uz ēku ūdensvadu ievadiem uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji tika nosūtīti ārpuskārtas verificēšanai.

2022. gada 9. maijā PTAC izsniedza aktus par mērīšanas līdzekļa atdošanu no ārpuskārtas  verificēšanas, kuros norādīts, ka ārpuskārtas verificēšanas rezultātā ūdens patēriņa skaitītāji atbilst Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” 6.punktā minētajām prasībām.