Rumbas pagastā uzsākta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa un pārbaude

Rumbas pagastā uzsākta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa un pārbaude

 

 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” ir uzsācis ūdens patēriņa skaitītāju maiņu un pārbaudi Rumbas pagastā – Mežvaldes, Ventas un Novadnieku ciemā.

Lūgums iedzīvotājiem ir nodrošināt piekļuvi pie skaitītāju mezgliem.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 „Noteikumi par Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, ūdens patēriņa skaitītāju laboratoriskā pārbaude ir jāveic reizi 4 gados.