Rendā tiek modernizēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Rendā tiek modernizēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta

 

 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” regulāri investē līdzekļus, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šobrīd Kuldīgas novada Rendas pagastā notiek darbi, lai modernizētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Uzņēmums, veicot apsaimniekošanas darbus, konstatēja, ka vecās notekūdeņu attīrīšanas ierīces vairs nespēj nodrošināt mūsdienām atbilstošu kvalitāti ūdens attīrīšanai. 2015. gadā tika veikta ierīču tīrīšana, bet vēlamais rezultāts netika sasniegts, jo pašas ierīces bija novecojušas. Rezultātā tika pieņemts lēmums veikt ierīču modernizāciju.

 Ar notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm tiek attīrīts ūdens, kas vēlāk nonāk atpakaļ dabiskajās ūdens tilpnēs. SIA „KULDĪGAS ŪDENS” viena no prioritātēm ir dabai draudzīga saimnieciskā darbība, tādēļ tiek realizēti šādi un līdzīgi projekti.

Notekūdeņu attīrīšanai izmanto dažādus tehnoloģiskos procesus, kurus savukārt iedala mehāniskos, bioloģiskos un ķīmiskos procesos. Rendas pagasta notekūdeņu attīrīšanas ierīcēs tiek izmantota bioloģiskā ūdens attīrīšanas metode.