Novadniekos uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas stacija

Novadniekos uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas stacija

 

 

SIA ”KULDĪGAS ŪDENS”, lai nodrošinātu saviem klientiem kvalitatīvu un tīru dzeramo ūdeni, Rumbas pagasta Novadniekos uzstādīja jaunu atdzelžošanas iekārtu. 

Iepriekšējās atdzelžošanas stacijas iekārtas bija novecojušas un nespēja nodrošināt mūsdienām atbilstošu ūdens kvalitāti, arī ēka, kurā atradās minētās ierīces, bija avārijas stāvoklī. Tādēļ uzņēmums pieņēma lēmumu uzstādīt jaunas atdzelžošanas iekārtas.

Jaunais atdzelžošanas filtrs ”WATEX RCTB-18X2” ar automātikas vadības blokiem spēj nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni visiem Novadnieku ciema klientiem. Iekārtas kopējā jauda ir 4 m3 stundā. Filtri paredzēti ūdens attīrīšanai no duļķainības (duļķainu ūdeni veido izšķīdušais dzelzs), izšķīduša un oksidēta dzelzs, mangāna. Filtru darbības princips balstās uz aerāciju un filtrāciju. Kad neattīrītais ūdens tiek aerēts, dzelzs, mangāns un mehāniskie piemaisījumi veido mazas nogulsnes, kuras iespējams filtrēt. Filtri regulāri pēc noteikta intervāla tiek skaloti. Pēc izskalošanas filtri atkal ir gatavi ūdens attīrīšanai. Iekārta sastāv no reaktora un diviem paralēli strādājošiem filtriem.

Minētās iekārtas ir ievietotas jaunā ”Scan Plast” konteinerā. Atdzelžošanas iekārtai ir nodrošināta iespēja pieslēgt ģeneratoru, lai varētu nodrošināt iedzīvotājus ar ūdeni, elektroenerģijas padeves avārijas gadījumā.

Novadnieku ciems ir Rumbas pagasta apdzīvota vieta, kur ir viena daudzdzīvokļu divstāvu māja, vienstāvu un divstāvu ģimeņu mājas, pasts un veikals. Novadnieku ciems tiek apgādāts ar ūdeni no artēziskā urbuma, kurš atrodas ciema teritorijā. Iedzīvotāji izmanto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, ūdeni izmanto arī privāto lopu dzirdināšanai. SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” nodrošina regulāras ūdens kvalitātes pārbaudes.

Kādēļ jāveic atdzelžošanas process?

Dzelzs ir nepieciešams cilvēka organisma normālai funkcionēšanai – 10 līdz 50 mg dzelzs dienā. Cilvēks dzelzi pārsvarā uzņem ar pārtiku un tikai 5-10% no nepieciešamā dzelzs daudzuma tiek uzņemts ar ūdeni. Pasaules Veselības organizācija (World Health Organization – WHO) noteiktajos dzeramā ūdens standartos dzelzs koncentrācija netiek limitēta, vienlaikus rekomendējot nepārsniegt 0.3 mg/l. Tā ir robeža, virs kuras var sajust dzelzs piegaršu ūdenī. Vidēji cilvēkam nāvējoša dzelzs doza ir 200-250 mg/kg cilvēka svara, bet, uzņemot 0.4 mg/kg dienā, netiek radīta būtiska negatīva ietekme uz cilvēka veselību. Eiropas Savienības noteiktais dzelzs normatīvs dzeramajā ūdenī ir 0.2 mg/l. Pie tam dzelzs savienojumiem dažkārt var būt lielāka ietekme uz cilvēka veselību nekā tikai dzelzs joniem. Lai arī Kuldīgā, salīdzinot ar citām vietām Latvijā, ir zems dzelzs piejaukums ūdenim, atdzelžošanas process ir jāveic. Pateicoties dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmai, droši varam apgalvot, ka dzeramais ūdens patērētāju ūdensvados ir augstas kvalitātes, tas atbilst Eiropas Savienības direktīvām un MK noteiktajiem standartiem.