Laidu ciemā atjaunota notekūdeņu attīrīšanas stacija

Laidu ciemā atjaunota notekūdeņu attīrīšanas stacija

 

 

Laidu ciemā darbu uzsākusi atjaunotā un modernizētā notekūdeņu attīrīšanas stacija.

Laidu ciema notekūdeņu attīrīšanas stacija bija nolietojusies un novecojusi. Šajā notekūdeņu attīrīšanas stacijā tiek novadīti sadzīves notekūdeņi no apkārtējām dzīvojamajām ēkām un saimniecībām. Šobrīd ir nodrošināts sadzīves notekūdeņu attīrīšanas process, kā rezultātā ūdens kvalitāte ir būtiski uzlabojusies, tādā veidā veicinot notekūdeņu, pilnībā kvalitatīvi attīrītu, novadīšanu vidē, izpildot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šī ir vēl viena no vairākām atjaunotajām un modernizētajām notekūdeņu attīrīšanas stacijām Kuldīgas novada pagastos. 2016. gadā tika atjaunota notekūdeņu attīrīšanas stacija Turlavas pagastā, pēc tam notekūdeņu attīrīšanas stacija Rendas pagastā un Padures pagastā, 2019. gadā tika atjaunota Kabiles notekūdeņu attīrīšanas stacija un 2021. gadā Turlavas pagasta Ķikuru ciema notekūdeņu attīrīšanas stacija.

Notekūdeņu attīrīšanas staciju atjaunošana un modernizēšana ir SIA „KULDĪGAS ŪDENS” iniciatīva un daļa no ilgtermiņa plāna, lai veicinātu videi draudzīgu saimniekošanu. Notekūdeņu attīrīšanas staciju atjaunošanas darbus divu mēnešu garumā veica SIA „KULDĪGA ŪDENS” Lauku brigādes darbinieki. Šādi darbi ir izaicinājums, taču gadu laikā uzkrātā pieredze ļauj realizēt šādas ieceres, arī tehniski darbus ir iespējams veikt, jo uzņēmumam ir nepieciešamā tehnika un ierīces.