Kā veidojas ūdens zudumi daudzdzīvokļu mājās?

Kā veidojas ūdens zudumi daudzdzīvokļu mājās?

Ekonomikas ministrija ir apkopojusi iedzīvotāju neskaidros jautājumus saistībā ar norēķiniem par ūdens pakalpojumu dzīvojamās mājās un sagatavojusi informāciju par ūdens patēriņa uzskaites un ūdens patēriņa starpības samaksas jautājumiem daudzdzīvokļu namos.

Ūdensapgādē sabiedriski regulējamais pakalpojums tiek sniegts līdz uzskaites mēraparātam – ūdens daudzuma skaitītājam, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdensapgādes pakalpojumi mājā, kurā ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, ir pakalpojums ko sniedz mājai kopumā.

Aicinām iepazīties ar infografiku: