Konstatēts kārtējais vides piesārņojuma gadījums

Konstatēts kārtējais vides piesārņojuma gadījums

 

 

Neskatoties uz iedzīvotāju informēšanu par vides piesārņošanas radītām sekām un veselības draudiem, joprojām tiek saņemti iesniegumi par grāvjos neattīrītu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Veicot mājsaimniecību piegulošo teritoriju apsekošanu, novembra sākumā SIA “KULDĪGAS ŪDENS” darbinieki konstatējuši kārtējo vides piesārņojuma gadījumu Kuldīgā, kur lietus ūdens novadīšanas grāvī redzams caurules izvads ar neattīrītiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem raksturīgu smaku un krāsu.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” veica cauruļu izvadu tamponēšanu, lai novērstu turpmāku vides piesārņojumu ar neattīrītiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem.

Aicinām nekavējoties veikt pasākumus kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai – ierīkojot atbilstošu decentralizētās kanalizācijas sistēmu un reģistrējot to SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, vai sazināties ar mums par iespējām pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem.