Kabiles pagastā atjaunota notekūdeņu attīrīšanas stacija

Kabiles pagastā atjaunota notekūdeņu attīrīšanas stacija

 

 

Sagaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu, Kabiles pagastā darbu sāka atjaunotā un modernizētā notekūdeņu attīrīšanas stacija.

Attīrīšanas stacija Kabiles pagastā bija nolietojusies un novecojusi, tā nespēja attīrīt notekūdeņus, kuri tālāk nokļuva dabiskajās ūdenstilpnēs, tādā veidā radot vides piesārņojumu. Šajā notekūdeņu attīrīšanas stacijā tiek novadīti notekūdeņi no apkārtējām dzīvojamajām ēkām un saimniecībām. Šobrīd attīrīšanas stacija darbojas ļoti labi un ūdens kvalitāte ir būtiski uzlabojusies, tādā veidā vecinot vides attīrīšanos un piesārņojuma mazināšanas, kā arī izpildot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šī ir viena no vairākām atjaunotajām un modernizētajām notekūdeņu attīrīšanas stacijām Kuldīgas novada pagastos. 2016. gadā tika atjaunota attīrīšanas stacija Turlavas pagastā, tai sekoja stacija Rendas pagastā un Padures pagastā. Attīrīšanas staciju atjaunošana un modernizēšana ir SIA „KULDĪGAS ŪDENS” iniciatīva un daļa no ilgtermiņa plāna attiecībā uz videi draudzīgu saimniekošanu. Staciju atjaunošanas darbus veica SIA „KULDĪGA ŪDENS” darbinieki. Šādi darbi ir izaicinājums, taču gadu laikā uzkrātā pieredze ļauj realizēt šādas ieceres, arī tehniski darbus ir iespējams veikt, jo uzņēmumam ir nepieciešamā tehnika un ierīces. Nākamo notekūdeņu attīrīšanas staciju plānots izbūvēt Ķikuros, šobrīd noris darbs pie nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas.

Pārņemot ūdenssaimniecības Kuldīgas novada pagastos, uzņēmuma apsaimniekošanā ir nonākušas nolietotas iekārtas, kurām ir jānodrošina noteiktas funkcijas pakalpojumu sniegšanā, tajā skaitā notekūdeņu attīrīšana. Ar notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm tiek attīrīts ūdens, kas vēlāk nonāk atpakaļ dabiskajās ūdens tilpnēs. Notekūdeņu attīrīšanas stacijām ir nozīmīga loma, lai neveidotos bīstams vides piesārņojums. Kuldīgas novadam cauri tek Venta, tajā ietek vairākas mazas upītes, kas ir saistītas ar ūdens attīrīšanas stacijām pagastos. Ja stacija nespēj attīrīt ūdeni, tie nonāk Ventā un pēc tam Baltijas jūrā. Tādēļ ir būtiski sakārtot un modernizēt ūdenssaimniecību visā Kuldīgas novadā. SIA „KULDĪGAS ŪDENS” viena no prioritātēm ir dabai draudzīga saimnieciskā darbība, tādēļ tiek realizēti šādi projekti.