Informācija par tarifu izmaiņām

Informācija par tarifu izmaiņām

 

 

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunos tarifus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas pilsētā un pagastos.

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2022. gada 10. novembra lēmumu Nr. 242, SIA “KULDĪGAS ŪDENS’’ tarifi Kuldīgas pilsētā un Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagastos un Alsungas pagasta daļā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim ūdensapgādes pakalpojuma maksa būs 1.15 EUR/m3 (bez PVN), kanalizācijas pakalpojuma maksa 1.71 EUR/m3 (bez PVN). Savukārt no 2023. gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojuma maksa būs 1.24 EUR/m3 (bez PVN), kanalizācijas pakalpojuma maksa 1.86 EUR/m3 (bez PVN).