Avārijas dienests ātri un operatīvi novērsīs bojājumus

Avārijas dienests ātri un operatīvi novērsīs bojājumus

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” saviem klientiem vēlas atgādināt, ka gadījumos, kad atgadās neparedzēta situācija saistībā ar ūdens apgādes vai kanalizācijas sistēmu, ir jāsazinās ar uzņēmuma avārijas dienestu.

Uzņēmums ikdienā nereti saņem zvanus, kuru laikā iedzīvotāji lūdz palīdzēt dažādās situācijās – plīsuši cauruļvadi, aizdambējusies kanalizācijas sistēma vai ir traucēta ūdens padeve u.c. Šādos gadījumos ir noderīgi zināt, kā pareizi rīkoties un, kur vērsties, lai problēmu risinātu.

Privātmāju īpašnieki, kuriem ir gadījusies kāda nelaime ar ūdenspiegādi vai kanalizāciju, parasti sazinās ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” avārijas dienestu pa tālruni 63322111 vai 29416621. Avārijas brigāde operatīvi ierodas uz izsaukuma adresi un, vienojoties ar īpašnieku, novērš radušos bojājumus, pēc tam piestādot rēķinu par padarīto darbu.

Ja avārijas situācijas ir radusies daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, tad par to ir jāziņo mājas apsaimniekotājam, piemēram, ja māju apsaimnieko SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir jāsazinās ar viņu avārijas dienestu, zvanot uz tālruni 63322833. Šādos gadījumos mājas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par to, kā radušos situāciju risināt. Apsaimniekotājs nereti piesaka bojājumu SIA „KULDĪGAS ŪDENS” un par darbiem, kas tiek veikti dzīvokļa iekšienē būs jāmaksā dzīvokļa īpašniekam. Ja bojājums tiek konstatēts mājas kopējā komunikāciju sistēmā, tad darba izmaksas tiek segtas no kopējā mājas uzkrājuma.

Savukārt, ja bojājums ir radies pilsētas koplietojamās ūdenspadeves vai kanalizācijas sistēmās, par to atbild to apsaimniekotājs – SIA „KULDĪGAS ŪDENS”. Uzņēmumus veic visus nepieciešamos darbus, lai pēc iespējas operatīvāk novērstu radušos bojājumus, sedzot radušos zaudējumus.

Ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” avārijas dienestu var sazināties, zvanot pa tālruni 63322111 vai  29416621.