Asenizācijas grafiks oktobrim, novembrim un decembrim

Asenizācijas grafiks oktobrim, novembrim un decembrim

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

 

Oktobrī

3. oktobrī Īvandes pagastā;
• 10. oktobrī Kabiles pagastā;
• 17. oktobrī Gudenieku pagastā;
• 24. oktobrī Turlavas pagastā;
• 31. oktobrī Pelču pagastā.

Novembrī

• 7. novembrī Vārmes pagastā;
14. novembrī Rumbas pagastā;
• 21. novembrī Padures pagastā;
28. novembrī Laidu pagastā.

Decembrī

• 5. decembrī Rendas pagastā;
• 12. decembrī Īvandes pagastā;
19. decembrī Gudenieku pagastā.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25