Asenizācijas grafiks septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī

Asenizācijas grafiks septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Septembrī

• 7. septembrī Īvandes pagasts;
• 14. septembrī Kabiles pagasts;
• 21. septembrī Rumbas pagasts un Pelču pagasts;
• 28. septembrī Laidu pagasts un Snēpeles pagasts.

Oktobrī

• 5. oktobrī Rendas pagasts;
• 12. oktobrī Gudenieku pagasts;
• 19. oktobrī Padures pagasts;
• 26. oktobrī Vārmes pagasts.

Novembrī

• 2. novembrī Laidu pagasts;
• 9. novembrī Ēdoles pagasts un Kurmāles pagasts;
• 16. novembrī Alsungas pagasts;
• 23. novembrī Kabiles pagasts;
• 30. novembrī Turlavas pagasts un Pelču pagasts.

Decembrī

• 7. decembrī Gudenieku pagasts;
• 14. decembrī Rendas pagasts;
• 21. decembrī Padures pagasts;
• 28. decembrī Īvandes pagasts.

 

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25