Asenizācijas grafiks septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī

Asenizācijas grafiks septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Septembrī

• 3. septembrī Rendas pagastā;
• 10. septembrī Vārmes pagastā;
• 17. septembrī Gudenieku pagastā;
• 24. septembrī Pelču un Rumbas pagastā.

Oktobrī

• 1. oktobrī Īvandes pagastā;
• 8. oktobrī Ēdoles pagastā;
• 15. oktobrī Snēpeles pagastā;
• 22. oktobrī Rendas pagastā;
• 29. oktobrī Turlavas pagastā.

Novembrī

• 5. novembrī Kabiles pagastā;
• 12. novembrī Vārmes pagastā;
• 19. novembrī Padures pagastā;
• 26. novembrī Ēdoles pagastā.

Decembrī

• 3. decembrī Kurmāles pagastā;
• 10. decembrī Laidu pagastā;
• 17. decembrī Rendas pagastā.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25