Asenizācijas grafiks maijā, jūnijā, jūlijā un augustā

Asenizācijas grafiks maijā, jūnijā, jūlijā un augustā

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Maijā

• 5. maijā Turlavas pagasts un Pelču pagasts;
• 11. maijā Gudenieku pagasts;
• 18. maijā Rendas pagasts;
• 25. maijā Laidu pagasts un Snēpeles pagasts.

Jūnijā

• 1. jūnijā Kabiles pagasts;
• 8. jūnijā Ēdoles pagasts un Kurmāles pagasts;
• 15. jūnijā Padures pagasts;
•22. jūnijā Vārmes pagasts;
• 29. jūnijā Rumbas pagasts un Pelču pagasts.

Jūlijā

• 6. jūlijā Īvandes pagasts;
• 13. jūlijā Rendas pagasts;
• 20. jūlijā Kabiles pagasts;
• 27. jūlijā Laidu pagasts un Snēpeles pagasts.

Augustā

• 3. augustā Gudenieku pagasts;
• 10. augustā Rendas pagasts;
• 17. augustā Padures pagasts;
• 24. augustā Turlavas pagasts un Kabiles pagasts;
• 31. augustā Vārmes pagasts.

 

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25