Asenizācijas grafiks maijā, jūnijā, jūlijā un augustā

Asenizācijas grafiks maijā, jūnijā, jūlijā un augustā

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Maijā

• 5. maijā Rendas pagasts;
• 12. maijā Vārmes pagasts;
• 19. maijā Kabiles pagasts;
• 26. maijā Turlavas pagasts.

Jūnijā

• 2. jūnijā Īvandes pagasts;
• 9. jūnijā Padures pagasts;
• 16. jūnijā Snēpeles un Laidu pagasts;
• 30. jūnijā Ēdoles un Kurmāles pagasts.

Jūlijā

• 7. jūlijā Pelču un Rumbas pagasts;
• 14. jūlijā Gudenieku pagasts;
• 21. jūlijā  Rendas pagasts;
• 28. jūlijā Turlavas pagasts.

Augustā

• 4. augustā Vārmes pagasts;
• 11. augustā Īvandes pagasts;
• 18. augustā Kabiles pagasts;
• 25. augustā Rendas pagasts.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25