Asenizācijas grafiks maijā, jūnijā, jūlijā un augustā

Asenizācijas grafiks maijā, jūnijā, jūlijā un augustā

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Maijā

• 7. maijā Rendas pagastā;
• 14. maijā Laidu pagastā;
• 21. maijā Vārmes un Rumbas pagastā;
• 28. maijā Turlavas un Kurmāles pagastā.

Jūnijā

• 4. jūnijā Kabiles pagastā;
• 11. jūnijā Padures pagastā;
• 18. jūnijā Ēdoles pagastā;
• 25. jūnijā Snēpeles pagastā.

Jūlijā

• 2. jūlijā Gudenieku pagastā;
• 9. jūlijā Rendas pagastā;
• 16. jūlijā Pelču un Kurmāles pagastā;
• 23. jūlijā Īvandes pagastā;
• 30. jūlijā Vārmes un Rumbas pagastā.

Augustā

• 6. augustā Kabiles pagastā;
• 13. augustā Laidu pagastā;
• 20. augustā Turlavas pagastā;
• 27. augustā Padures pagastā.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25