Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Janvāris 

03.01.2023. Alsungas pagasts;
10.01.2023. Laidu un Snēpeles pagasts;
17.01.2023. Kabiles pagasts;
24.01.2023. Rumbas un Pelču pagasts;
31.01.2023. Rendas pagasts.

Februāris       

07.02.2023. Vārmes pagasts;
14.02.2023. Ēdoles un Kurmāles pagasts;
21.02.2023. Turlavas un Padures pagasts;
28.02.2023. Īvandes pagasts.

Marts  

07.03.2023. Gudenieku pagasts;
14.03.2023. Vārmes pagasts;
21.03.2023. Kabiles pagasts;
28.03.2023. Padures pagasts.

Aprīlis   

04.04.2023. Laidu un Snēpeles pagasts;
11.04.2023. Alsungas pagasts;
18.04.2023. Rumbas un Pelču pagasts;
25.04.2023. Īvandes pagasts.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam jāmaksā puse no ceļa izdevumiem.

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts ārpus attiecīgā datuma, klientam jāmaksā par ceļa izdevumiem pilnā apmērā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 9,87 2,07 11,94
Maksa par 1 km 0,86 0,18 1,04
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 5,94 1,25 7,19