Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Janvārī

• 5. janvārī Īvandes pagasts;
• 12. janvārī Rendas pagasts;
• 19. janvārī Padures pagasts;
• 26 janvārī Turlavas pagasts.

Februārī

• 2. februārī Vārmes pagasts;
• 9. februārī Gudenieku pagasts;
• 16. februārī Kabiles pagasts;
• 23. februārī Pelču un Rumbas pagasts.

Martā

• 2. martā Snēpeles un Laidu pagasts;
• 9. martā Ēdoles un Kurmāles pagasts;
• 16. martā Turlavas pagasts;
• 23. martā Rendas pagasts;
• 30. martā Īvandes pagasts.

Aprīlī

• 6. aprīlī Vārmes pagasts;
• 13. aprīlī Kabiles pagasts;
• 20. aprīlī Padures pagasts;
• 27. aprīlī Īvandes pagasts.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25