Asenizācijas grafiks martā un aprīlī

Asenizācijas grafiks martā un aprīlī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Martā

• 3. martā Vārmes pagastā;
• 10. martā Padures pagastā;
• 17. martā Kurmāles pagastā;
• 24. martā Īvandes pagastā;
• 31. martā Rendas pagastā.

Aprīlī

• 7. aprīlī Pelču pagastā;
• 14. aprīlī Laidu pagastā;
• 21. aprīlī Gudenieku pagastā;
• 28. aprīlī Kabiles pagastā.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25