Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi pagastos

Iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi pagastos


SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” informē, ka saistībā ar ūdensvada profilakses darbiem (dezinfekciju) 16. un 17. septembrī iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi Kuldīgas novada pagastos.

16. septembrī /pirmdiena/

8.30 – 9.00 Gudenieku pagasts, Mazruņģu ciems;
9.00 – 11.30 Gudenieku pagasts, Gudenieku ciems;
11.30 – 12.00 Gudenieku pagasts, Basu ciems;
13.00 – 13.30 Kurmāles pagasts, Upīškalns;
14.00 – 16.00 Kurmāles pagasts, Vilgāles ciems;
16.30 – 17.30 Snēpeles pagasts, Snēpele.

17. septembrī /otrdiena/

9.00 – 11.00 Laidu pagasts, Laidu ciems;
11.15 – 11.45 Laidu pagasts, Valtaiķu ciems;
12.00 – 12.30 Laidu pagasts, Vangas ciems;
14.00 – 16.00 Turlavas pagasts, Turlavas ciems;
16.00 – 16.30 Turlavas pagasts, Ķikuru ciems.