Vilgāles ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Vilgāles ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

 

 

Ar Kuldīgas novada Domes 25. janvāra sēdes lēmumu, no 2018. gada 1. marta ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

5., 6. un 7. martā SIA „KULDĪGAS ŪDENS” Vilgāles ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu (plombēšanu), uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Kurmāles pagasta pārvaldē

20. martā SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Vilgāles ciemu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Kurmāles pagasta pārvaldē, Vilgāles ciemā no 9.00 līdz 16.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2015. gada 28. novembra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša:

• par ūdensapgādi – 0.90 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;

• par kanalizācijas novadīšanu – 1.51 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Rēķinus par patērēto ūdeni izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai tie būs pieejami Kurmāles pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 27. līdz 28. datumam, zvanot uz tālr. 26417990 vai nosūtot uz e-pastu: udens.rekini@kuldiga.lv. Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.