10 gados paveikts daudz

10 gados paveikts daudz

 

 

Ir pagājuši 10 gadi kopš SIA “KULDĪGAS ŪDENS” sāka sniegt centralizētus ūdenssaimniecības pakalpojumus Kuldīgas novada iedzīvotājiem un iestādēm. Katru gadu tiek veikti ieguldījumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas attīstībā gan dzeramā ūdens ieguvē, gan notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

Kopīgiem spēkiem esam uzstādījuši ūdens atdzelžošanas iekārtas Novadnieku, Gudenieku, Mežvaldes, Laidu, Ķimales, Kabiles, Ventas un Vārmes ciemā, veikuši ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju Pelčos. Vairākos pagastos ir veikta ūdensvada pārbūve un jaunu ūdensvadu, kanalizācijas tīklu izbūve. Esam rekonstruējuši un modernizējuši notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Padurē, Rendā, Kabilē, Laidos un Turlavā, kā arī izbūvējuši jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ķikuros.

Pateicoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” darbinieku uzņēmībai un mērķtiecībai ik gadu Kuldīgas novados tiek modernizēti un uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi, lai turpinātu nodrošināt Kuldīgas novada iedzīvotājiem kvalitatīvus centralizētus ūdenssaimniecības pakalpojumus.