TarifiMaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā:


Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas novada Gudenieku pagastā:

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas novadā – Basu ciemā, Īvandes pagastā, Pelču pagastā, Kabiles pagastā, Upīškalna ciemā, Kurmāles pagastā, Laidu ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā, Laidu pagastā, Deksnes ciemā, Ķimales ciemā, Padures ciemā, Padures pagastā, Rendas pagastā, Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā,  Rumbas pagastā, Turlavas pagastā, Vārmes pagastā:


Ja ūdens mērītāji nav uzstādīti, vai nav ievēroti verifikācijas termiņi, tad maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir šāda:

Dzīvokļos maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanu Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā aprēķināma atbilstoši labiekārtotības pakāpei.

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanu Basu ciemā, Gudenieku pagastā; Īvandes pagastā; Kabiles pagastā; Upīškalna ciemā, Kurmāles pagastā; Laidu ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā, Laidu pagastā; Deksnes ciemā, Ķimales ciemā, Padures ciemā,

Padures pagastā; Rendas pagastā; Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā,  Rumbas pagastā; Turlavas pagastā; Vārmes pagastā; Pelču pagastā aprēķināma atbilstoši 2014. gada 30. janvāra KULDĪGAS NOVADA DOMES lēmumam (prot. Nr. 1, p. 118.) – patēriņa norma vienam cilvēkam 190 litri diennaktī.