TarifiMaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā:


Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku ciemā:

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem:

• Gudenieku pagasta Basu ciemā un apdzīvotā vietā Mazruņģi;
• Īvandes pagastā;
• Pelču pagstā;
• Kabiles pagastā;
• Kurmāles pagasta Upīškalna ciemā;
• Laidu pagasta Laidu ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā un apdzīvotā vietā Baloži;
• Rendas pagastā;
• Padures pagasta Padures ciemā, Ķimales ciemā, Deksnes ciemā un apdzīvotā Vēgas;
• Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā;
• Turlavas pagastā;
• Vārmes pagastā.


Ja ūdens mērītāji nav uzstādīti, vai nav ievēroti verifikācijas termiņi, tad maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir šāda:

Dzīvokļos maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanu Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā aprēķināma atbilstoši labiekārtotības pakāpei.

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanu Basu ciemā, Gudenieku pagastā; Īvandes pagastā; Kabiles pagastā; Upīškalna ciemā, Kurmāles pagastā; Laidu ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā, Laidu pagastā; Deksnes ciemā, Ķimales ciemā, Padures ciemā,

Padures pagastā; Rendas pagastā; Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā,  Rumbas pagastā; Turlavas pagastā; Vārmes pagastā; Pelču pagastā aprēķināma atbilstoši 2014. gada 30. janvāra KULDĪGAS NOVADA DOMES lēmumam (prot. Nr. 1, p. 118.) – patēriņa norma vienam cilvēkam 190 litri diennaktī.