Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

Asenizācijas grafiks janvārī, februārī, martā un aprīlī

 

 

Asenizācijas pakalpojumus Kuldīgā un Kuldīgas novadā juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot pa tālruni: 63322111/26513330, vai personīgi vēršoties SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Avārijas dienestā, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

Janvārī

• 15. janvārī Rendas pagastā;
• 22. janvārī Kabiles pagastā;
• 29. 
janvārī Kurmāles pagastā un Snēpeles pagastā.

Februārī

• 5. februārī Rumbas pagastā un Vārmes pagastā;
• 12. februārī Pelču pagastā un Ēdoles pagastā;
19. februārī Turlavas pagastā un Padures pagastā;
• 26. 
februārī Rendas pagastā.

Martā

• 5. martā Laidu pagastā;
• 12. martā Gudenieku pagastā;
19. martā Īvandes pagastā;
• 26. 
martā Padures pagastā.

Aprīlī

• 2. aprīlī Vārmes pagastā un Rumbas pagastā;
• 9. aprīlī Rendas pagastā;
16. aprīlī Kabiles pagastā;
• 23. 
aprīlī Snēpeles pagastā un Kurmāles pagastā;
• 30. 
aprīlī Ēdoles un Īvandes pagastā.

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas:

Ja asenizācijas pakalpojums tiek pieteikts norādītajā pagastā, attiecīgajā datumā, klientam par ceļu papildus nav jāmaksā.

EUR PVN 21% Summa, EUR
Maksa par 1 m3 7,45 1,56 9,01
Ārpus pilsētas maksa par 1 km 0,53 0,11 0,64
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1 m3 2,69 0,56 3,25